اخبار نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

کارگاه "ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی" برگزار شد

کارگا ه "ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی با استفاده از نانو مواد" در اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزم...

تاریخ خبر : ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ تعداد دفعات بازدید : ۸۸۱

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱

ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائی که مشابه داخل...

تاریخ خبر : ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ تعداد دفعات بازدید : ۸۶۳۲