اطلاعات این رویداد

یازدهین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت

یازدهین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت

شروع : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

پاپان : ۱۴۰۲/۱۰/۱۵

سازمان : معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

محل برگزاری : محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

آرشیو روزانه

گزارش آنلاین از یازدهین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت

این رویداد به پایان رسیده است

بنر یازدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت

۱۱:۰۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

بنر یازدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت