اطلاعات این رویداد

دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

شروع : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

پاپان : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

سازمان : معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

محل برگزاری : محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

آرشیو روزانه

گزارش آنلاین از دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

این رویداد به پایان رسیده است

۱۵:۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور از دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور از دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

حضور جناب آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دهمین دوره نمایشگاه

۱۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

حضور جناب آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دهمین دوره نمایشگاه

۱۲:۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

۱۱:۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

۱۱:۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

۱۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲