اینماد

مشخصات محصول تست کشش یونیورسال هیدرولیک 100 تن مدل STH -106

( در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات) افزودن به علاقه مندی ها ارسال درخواست صدور پیش فاکتور سطح حمایتی : سطح  اول
تعداد رای: ۰

کد محصول

68790

نام محصول

تست کشش یونیورسال هیدرولیک 100 تن مدل STH -106

نوع محصول

اندازه‌گیری خواص مکانیکی  - Mechanical Test System - MTS

دسته بندی محصول

-مهندسی و علم مواد-تجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواد-آزمون کشش، خمش، پیچش، کرنش-آزمون کشش عمومی-

مدل

STH-106
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح اول
کاربرد/دامنه کاربرد
اندازه گیری خواص مکانیکی فلزات
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 100k مدلss300-100kgf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 300k مدل SS300-300kgf 1 مشاهده
سنسور نیرو-وزن به ظرفیت 500 kgf مدل SS300-500kgf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 1T مدل SL410-1tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 2T مدل SL410-2tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 3T مدل SL410-3tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 5T مدل SL410-5tf 1 مشاهده
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت10tf مدل SL410-10tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 20tf مدل SL410-20tf 1 مشاهده
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت 30tf مدل SL410-30tf 1 مشاهده
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت 50tf مدل SL410-50tf 1 مشاهده
سنسورنیرو- وزن، به ظرفیت 60tf مدل SL410-60tf 1 مشاهده
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت 100tf مدل SL410-100tf 1 مشاهده
سنسور نیرو- وزن، به ظرفیت 150tf مدل SL410-150tf 1 مشاهده
فک فشاری هیدرولیک 50tf مدل AZ-CP-UH50tf 1 مشاهده
فک فشاری هیدرولیک 60tf مدل AZ-CP-UH60tf 1 مشاهده
فک فشاری هیدرولیک 100tf مدل AZ-CP-UH100tf 1 مشاهده
فک فشاری هیدرولیک 120tf مدل AZ-CP-UH120tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 30tf مدل AZ-CPS-UH30tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 50tf مدل AZ-CPS-UH50tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 60tf مدل AZ-CPS-UH60tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 100tf مدل AZ-CPS-UH100tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 120tf مدل AZ-CPS-UH120tf 1 مشاهده
فک کشش هیدرولیک 30tf مدل AZ-HG-UH 30tf 1 مشاهده
فک کشش هیدرولیک 50tf مدل AZ-HG-UH 50tf 1 مشاهده
فک کشش هیدرولیک 60tf مدل AZ-HG-UH 60tf 1 مشاهده
فک کشش هیدرولیک 100tf مدل AZ-HG-UH 100tf 1 مشاهده
فک کشش هیدرولیک 120tf مدل AZ-HG-UH 120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه گرد 30-15 mm مدلAZ-JR-UH1530-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه گرد40-30 mm مدلAZ-JR-UH3040-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه گرد 50-40 mm مدلAZ-JR-UH4050-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه تخت 10-0 mm مدل AZ-JS-UH0010-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه تخت 20-10 mm مدل AZ-JS-UH1020-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه تخت 30-20 mm مدل AZ-JS-UH2030-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه تخت 40-30 mm مدل AZ-JS-UH3040-120tf 1 مشاهده
فک خمش 3 نقطه ای مدل STC 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=50+_10% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=20+_10% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=10+_10% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس بلند 1 مشاهده مشاهده
پاور پک هیدرولیک 1 مشاهده

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code