اینماد

مشخصات محصول اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ دﻣﺸﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی

( در ششمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  دوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

36762

نام محصول

اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ دﻣﺸﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی

نوع محصول

الکتروریسی - Electrospinning - e-spinning

دسته بندی محصول

-ساخت و تولید-تجهیزات تولید و نمونه سازی مواد-تجهیزات ساخت نانومواد-الکتروریسی-

مدل

آزﻣﺎﯾﺸﮕاهی اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ دﻣﺸﯽ
سقف قیمت مجاز
-
سطح حمایتی
سطح دوم
کاربرد/دامنه کاربرد
تهیه ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮهای اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code