اینماد

مشخصات محصول تست کشش یونیورسال سرو الکتریکال دوستونه

( در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات) افزودن به علاقه مندی ها ارسال درخواست صدور پیش فاکتور سطح حمایتی : سطح  دوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

8206

نام محصول

تست کشش یونیورسال سرو الکتریکال دوستونه

نوع محصول

اندازه‌گیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار)  - Mechanical Materials Testing Machine - -

دسته بندی محصول

-مهندسی و علم مواد-تجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواد-آزمون کشش، خمش، پیچش، کرنش-آزمون کشش عمومی-

مدل

STA series
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح دوم
کاربرد/دامنه کاربرد
اندازه گیری و بررسی خواص مکانیکی مواد
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 100k مدلss300-100kgf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 200k مدل SS300-200kgf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 300k مدل SS300-300kgf 1 مشاهده
سنسور نیرو-وزن به ظرفیت 500 kgf مدل SS300-500kgf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 1T مدل SL410-1tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 2T مدل SL410-2tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 3T مدل SL410-3tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه تخت 10-0 mm مدلAZ-JS-0010-3tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه تخت 20-10 mm مدلAZ-JS-1020-3tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه گرد 15-5 mm مدل AZ-JR-0515-10tf 1 مشاهده
فک خمش 3 نقطه ای مدل STA 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس بلند 1 مشاهده مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 5T مدل SL410-5tf 1 مشاهده
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت10tf مدل SL410-10tf 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=50+_100% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=50+_10% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=20+_10% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=10+_10% 1 مشاهده
فک کشش مکانیکال100k مدل AZ-MG-100K 1 مشاهده
فک کشش مکانیکال200k مدل AZ-MG-200K 1 مشاهده
فک کشش مکانیکال300k مدل AZ-MG-300K 1 مشاهده
فک کشش مکانیکال500k مدل AZ-MG-500K 1 مشاهده
فک کشش مکانیکال1tf مدل AZ-MG-1tf 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار100k مدل AZ-ST-100k 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار200k مدل AZ-ST-200k 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار300k مدل AZ-ST-300k 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار500k مدل AZ-ST-500k 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار1tf مدل AZ-ST-1tf 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار2tf مدل AZ-ST-2tf 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار چرخشی 100k مدل AZ-RO-100k 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار چرخشی 200k مدل AZ-RO-200k 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار چرخشی 300k مدل AZ-RO-300k 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار چرخشی 500k مدل AZ-RO-500k 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار چرخشی1tf مدل AZ-RO-1tf 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار چرخشی2tf مدل AZ-RO-2tf 1 مشاهده
فک فشاری 100k مدل AZ-CP-100k 1 مشاهده
فک فشاری 200k مدل AZ-CP-200k 1 مشاهده
فک فشاری 300k مدل AZ-CP-300k 1 مشاهده
فک فشاری 500k مدل AZ-CP-500k 1 مشاهده
فک فشاری1tf مدل AZ-CP-1tf 1 مشاهده
فک فشاری 2tf مدل AZ-CP-2tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار100k مدل AZ-CPS-100k 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار200k مدل AZ-CPS-200k 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار300k مدل AZ-CPS-300k 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار500k مدل AZ-CPS-500k 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار1tfمدل AZ-CPS-1tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار2tfمدل AZ-CPS-2tf 1 مشاهده
فک کشش مکانیکال5tf مدل AZ-MG-5tf 1 مشاهده
فک کشش مکانیکال10tf مدل AZ-MG-10tf 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار5tf مدل AZ-ST-5tf 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار10tf مدل AZ-ST-10tf 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار چرخشی 5tf مدل AZ-RO-5tf 1 مشاهده
فک کشش خودنگهدار چرخشی 10tf مدل AZ-RO-10tf 1 مشاهده
فک فشاری 5tf مدل AZ-CP-5tf 1 مشاهده
فک فشاری 10tf مدل AZ-CP-10tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار5tf مدل AZ-CPS-5tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار10tf مدل AZ-CPS-10tf 1 مشاهده

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code