اینماد

مشخصات محصول پلی وینیل پیرولیدون

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح چهارم
تعداد رای: ۰

کد محصول

80738

نام محصول

پلی وینیل پیرولیدون

نوع محصول

محیط کشت - Growth Medium - -

دسته بندی محصول

-مواد، قطعات، ماژول-مواد زیستی-محیط های کشت-محیط کشت-

مدل

PVP
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح چهارم
کاربرد/دامنه کاربرد
ایــن محصــول بــه عنــوان محیطــی بــا ویســکوزیته بــالا جهــت کاهــش حرکــت اســپرم قبــل از ICSI یــا ســایر روشــها طراحی شده است.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code