اینماد

مشخصات محصول کیت RT-PCR کیفی یک مرحله¬ای تشخیص فیوژن t(12;21)(p13;q22) ETV6-RUNX1 (TEL-AML1)

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

79249

نام محصول

کیت RT-PCR کیفی یک مرحله¬ای تشخیص فیوژن t(12;21)(p13;q22) ETV6-RUNX1 (TEL-AML1)

نوع محصول

مجموعه کیت های PCR - PCR Related Kits - PRK

دسته بندی محصول

-زیست، ژنتیک، کشاورزی-زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی-واکنش زنجیره ای پلیمراز-مجموعه کیت های PCR-

مدل

RT-PCR
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
شرکت توسعه و پژوهش امیرپیوند این کیت را برای تشخیص دقیق جابجایی بین کروموزوم 12 و 21 [t(12;21)] یا نسخه های فیوژن ETV6/RUNX1 در خون محیطی یا آسپیره مغز استخوان بیماران مشکوک به ابتلا بهBP-ALL ارائه داده است.
این جابجایی، قابل تشخیص توسط سیتوژنتیک کانونشنال نبوده و بیشترین بازآرایی در ALL کودکان را تشکیل می دهد. تقریباً در 25٪ از ALL کودکان قابل مشاهده است. اکثر بیماران مبتلا در زمان تشخیص بین 1 تا 12 سال سن داشته و پیک آن بین 2 تا 5 سال است. در همه موارد، به ویژه ALL و pre-B-ALL، و ندرتا درpro-B ALL ؛ ایمونوفنوتیپ precursor-B مشاهده می¬شود.
علاوه بر این، این بیماران در هنگام تشخیص با کمبود WBC(1/50000
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code