اینماد

مشخصات محصول کیت RT-PCR کیفی تک مرحله ای، تشخیص فیوژن t(15;17) PML-RARA

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

79184

نام محصول

کیت RT-PCR کیفی تک مرحله ای، تشخیص فیوژن t(15;17) PML-RARA

نوع محصول

مجموعه کیت های PCR - PCR Related Kits - PRK

دسته بندی محصول

-زیست، ژنتیک، کشاورزی-زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی-واکنش زنجیره ای پلیمراز-مجموعه کیت های PCR-

مدل

rRT-PCR
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
کیت RT-PCR کیفی تک مرحله¬ای PML-RARA شرکت توسعه و پژوهش امیرپیوند می تواند تمامی 3 نوع فیوژن از جمله ایزوفرم های bcr1 (PML-RARalpha L or Long) / bcr2 (PML- RARalpha V or Variant ) / bcr3 (PML- RARalpha S or short) را تشخیص دهد ( 100٪ اختصاصی). که به ترتیب 55-50٪ ، 10-5٪ و 40-30٪ موارد ابتلا را نشان می دهند.
این روش به طور مستقیم روی 500-100 نانوگرم RNA کار می کند، نیاز به کار چند مرحله ندارد، موجب کاهش خطر آلودگی و خطا می¬شود.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code