اینماد

مشخصات محصول کیت RT-PCR One step کیفی یک مرحلهای تشخیص فیوژنt(4;11)MLL-AF4

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

79161

نام محصول

کیت RT-PCR One step کیفی یک مرحلهای تشخیص فیوژنt(4;11)MLL-AF4

نوع محصول

مجموعه کیت های PCR - PCR Related Kits - PRK

دسته بندی محصول

-زیست، ژنتیک، کشاورزی-زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی-واکنش زنجیره ای پلیمراز-مجموعه کیت های PCR-

مدل

rRT-PCR
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
فیوژن های MLL-AF4 تقریباً در همه t(4;11) یافت شده است و در تعداد قابل توجهی از موارد t(4;11) در روش سنتی سیتوژنتیک تشخیص داده نشده است. در مقابل، رونوشت های AF4-MLL در 70% از موارد یافت شدند و به دلیل نقاط شکست در اینترون های مختلف حداقل 10 فیوژن متفاوت رونوشت های AF4-MLL یافت شده است. این کیت استفاده تحقیقاتی (IUO) برای تشخیص کیفی رونوشت های فیوژن MLL-AF4 در موارد AML تولید شده است.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code