اینماد

مشخصات محصول معرف کواکس ایندول

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح چهارم
تعداد رای: ۰

کد محصول

79146

نام محصول

معرف کواکس ایندول

نوع محصول

کیت تشخیصی - Diagnosis kit - -

دسته بندی محصول

-مواد، قطعات، ماژول-سایر مواد-شناساگرهای شیمیایی-معرف شیمیایی-

مدل

معرف
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح چهارم
کاربرد/دامنه کاربرد
این آزمایش توانایی باکتری های خاص در تجزیه اسید آمینه تریپتوفان، که در محیط کشت انباشته می شوند، را می سنجد. آزمایش تولید ایندول در شناسایی انتروباکتریاسه حائز اهمیت است. اکثر گونه های E. Coli ، P. vulgaris ، P. rettgeri ، M. morgani و Providencia آمینواسید تریپتوفان را با آزادسازی ایندول تجزیه می¬کنند. این اتفاق توسط زنجیره ای از آنزیم های داخل سلولی انجام می¬شود سیستمی که عموما به نام تریپتوفاناز شناخته می¬شود. این روش به عنوان بخشی از روش های IMViC استفاده می گردد و به منظور تمایز بین اعضای خانواده Enterobacteriaceae انجام می شود.
این معرف دارای کاربرد از جمله:
1. برای تمایز Proteus mirabilis (ایندول منفی) از سایر گونه های پروتئوس (ایندول مثبت).
2. برای تمایز Klebssiella pneumoniae (ایندول منفی) از Klebsiella oxytoca (ایندول مثبت).
3. برای تمایز Citrobacter freundii (ایندول منفی) از Citrobacter koseri (ایندول مثبت).
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code