اینماد

مشخصات محصول محلول نمک فسفات با خاصیت بافری(PBS 1X)

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح چهارم
تعداد رای: ۰

کد محصول

79143

نام محصول

محلول نمک فسفات با خاصیت بافری(PBS 1X)

نوع محصول

محلول بافر - Buffer solution - -

دسته بندی محصول

-مواد، قطعات، ماژول-مواد عمومی آزمایشگاهی-انواع محلول ها-محلول بافر-

مدل

بافر
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح چهارم
کاربرد/دامنه کاربرد
از میان بافرهای بیولوژیک، محلول نمک فسفات با خاصیت بافری(PBS) یکی از رایج ترین بافرهای مورد استفاده است. این بافر برای سلول، ایزوتونیک و غیر¬سمی است و همچنین دارای توانایی حفظ اسمولاریته است. در نتیجه، بافر مناسب برای شست¬و¬شو در تکنیک های زیست شناسی مولکولی، کشت سلولی، ایمونواسی مانند ELISA و روش های ایمونوهیستوشیمی می¬باشد . این بافر اغلب برای رقیق سازی نمونه در زیست شناسی مولکولی و به عنوان رقیق¬کننده پروتئین در وسترن بلاتینگ استفاده می¬شود. محلول استریل نمک فسفات با خاصیت بافری شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند(AP-RAD sterile PBS) به¬طور اختصاصی برای آزمایشگاه¬های مولکولی، فلوسایتومتری، کشت سلول، ایمونولوژی و میکروبیولوژی طراحی شده است. این بافر به عنوان یک بافر استریل X1 (استریل شده با فیلتر µm 22/0) و pH=7.4 بوده که در بطری¬های در بسته ارائه می شود.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code