اینماد

مشخصات محصول بافر لیز اریتروسیت (RBC) برای بیولوژی مولکولی

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح چهارم
تعداد رای: ۰

کد محصول

78334

نام محصول

بافر لیز اریتروسیت (RBC) برای بیولوژی مولکولی

نوع محصول

محلول بافر - Buffer solution - -

دسته بندی محصول

-مواد، قطعات، ماژول-مواد عمومی آزمایشگاهی-انواع محلول ها-محلول بافر-

مدل

بافر
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح چهارم
کاربرد/دامنه کاربرد
استفاده از بافر لیز اریتروسیت (RBC) امکان لیز ترجیحی گلبول¬های قرمز در کل خون را فراهم می¬آورد و از آنجایی که این سلول¬ها اکثریت سلول¬های خونی را تشکیل می¬دهند می¬توان به وسیله آن غلظت گلبول های سفید خون را کنترل کرد. این بافر برای استخراج DNA و RNA از خون مناسب است.
بافر آماده مصرف لیز اریتروسیت (RBC)، شرکت پژوهش و توسعه امیر پیوند به منظور لیز بهینه اریتروسیت ها در خون محیطی تهیه شده است. این بافر حاوی کلرید آمونیوم است که موجب لیز گلبول¬های قرمز با اثری کم بر روی لنفوسیت ها و سایر لکوسیت ها می شود.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code