اینماد

مشخصات محصول دستگاه نمونه گیری بازدم

( در هشتمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : بدون حمایت
تعداد رای: ۰

کد محصول

69759

نام محصول

دستگاه نمونه گیری بازدم

نوع محصول

تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی - medical laboratories devices - MMD

دسته بندی محصول

-خدمات آزمایشگاهی-انواع خدمات آزمایشگاهی-خدمات آنالیز نمونه-خدمات آنالیز نمونه-

مدل

EBC
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
بدون حمایت
کاربرد/دامنه کاربرد
اساس کار این دستگاه شامل خنک سازی سریع هوای بازدم با تراکم ناشی از بخار آب و هم چنین رسوب ذرات آئروسل بر روی یک سطح سرد است. دمای نمونه برداری متغیر، جمع آوری مواد گازی را با نقطه ی جوش متغیر امکان پذیر می کند.زمان نمونه گیری در این دستگاه بین 5 تا 15 دقیقه است. تغییرات دمایی در هنگام دمش کمتر از یک درجه ی سانتی گراد است.
(EBC(exhaled breath condensate از طریق خنک کردن جریان هوای بازدم به دست می آید. قطرات بازدم حاوی بیومارکرهای بسیاری از جمله DNA, mRNA, پروتئین ها، متابولیت ها و ترکیبات آلی فرار هستند. دستگاه نمونه گیری بازدم اینن قطرات را به دام می اندازد و به صورت منجمد شده در اختیار پژوهشگر قرار می دهد که بد از گذشت چند ثانیه قرارگیری در دمای اتاق ذوب شده و آماده ی استخراج و یا آنالیز است. هم چنین در زمان مسمومیت با داروها به عنوان یک روش غیرتهاجمی کاربرد دارد. تا کنون بیش از 30 مقاله ی تحقیقاتی ISI با استفاده از این دستگاه از جمله اندازه گیری بیومارکر ها دربیماران مبتلا به کووید 19 به چاپ رسیده است.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code