اینماد

مشخصات محصول دستگاه مطالعه هیدرولوژی

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

66935

نام محصول

دستگاه مطالعه هیدرولوژی

نوع محصول

آزمایشگاه سیالات - Fluid Mechanics - -

دسته بندی محصول

-مکانیک و مکاترونیک-تجهیزات سیالات-هیدرولیک و هیدرولوژی-مطالعه هیدرولوژی-

مدل

HA

تولید کننده

سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻰ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژی، ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎی آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ و ...
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code