اینماد

مشخصات محصول بسته آموزشی سلول خورشیدی

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

66412

نام محصول

بسته آموزشی سلول خورشیدی

نوع محصول

شبیه ساز خورشیدی - Solar Simulator - -

دسته بندی محصول

-کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشی-مجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشی-مجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگر-مجموعه های آموزشی مرتبط با انرژی خورشیدی-

مدل

ON-ivSol-01
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
روش اندازه گیری با استفاده از اعمال بار های مقاومتی اهمی مختلف به سلول خورشیدی است که هر مقاومت نقطه کار مشخصی را برای سلول خورشیدی و در نتیجه جریان و ولتاژ معینی را برای آن تعیین میکند. این نقطه در واقع یک نقطه از مشخصه جریان- ولتاژ سلول خورشیدی است. با تغییر مقاومت ها میتوانیم نقاط مختلف مشخصه جریان-ولتاژ را پیدا کنیم. سپس با ترسیم این نقاط بر روی نمودار مخصوصی می توان مشخصه جریان-ولتاژ را ترسیم کرد. در مرحله بعدی افزایش دما سلول خورشیدی تحت تابش نور خورشید را بررسی کرده و در یک نقطه کار مشخص، تغییر توان، جریان و ولتاژ سلول با دما را مانیتور کرده و ضرایب دمایی پارامترهای مربوطه را اندازه گیری و محاسبه خواهندکرد. دانشجویان با فراگیری اصول الکترونیکی موجود در اندازه گیری مشخصه ی جریان ولتاژ اصول ساخت یک ردیاب جریان-ولتاژ را فرا خواهند گرفت.
این بسته آموزشی برای اندازه گیری مشخصه جریان-ولتاژ سلول های خورشیدی طراحی شده است. این بسته آموزشی با هدف ارایه یک دوره ۴ ساعته طراحی شده است که طی آن کاربر می تواند اندازه گیری های زیر را انجام دهد:
1-اندازه گیری مشخصه جریان-ولتاژ سلول خورشیدی
2-اندازه گیری بازدهی، جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز سلول خورشیدی
3-اندازه گیری اثر شدت نور بر بازدهی سلول خورشیدی
4-اندازه گیری اثر دما بر عملکرد سلول خورشیدی
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code