اینماد

مشخصات محصول دستگاه گازسنج پرتابل دودکش

( در دهمین نمایشگاه تجهیزات) افزودن به علاقه مندی ها ارسال درخواست صدور پیش فاکتور
تعداد رای: ۰

کد محصول

58087

نام محصول

دستگاه گازسنج پرتابل دودکش

نوع محصول

آنالیز گاز دودکش  - TESTO 350 xl  - TESO

دسته بندی محصول

-زیست، ژنتیک، کشاورزی-تجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگی-سنجش آلایندگی موتورها و دودکش-سنجش گر گاز دودکش -

مدل

PSGA
سقف قیمت مجاز
-
کاربرد/دامنه کاربرد
دستگاه گازسنج دودکش پرتابل PSGAجهت اندازهگیری غلظت گازهای اکسیژن( ،)O2کربنمونوکسید
( ،)COنیتروژندیاکسید( ،)NO2نیتروژنمنوکسید( ،)NOکربندیکسید( ،)CO2گوگرددیاکسید(،)SO2
آمونیاک( ،)NH3سولفیدهیدروژن()H2Sو همچنین هیدروکربنهای نسوخته()HCموجود در جریان گازهای
دودکش مورد استفاده قرار میگیرد.
این دستگاه بمنظور پایش گازهای خروجی از دودکش کارخانجات، منازل و ... بکار برده میشود و علاوه
بر نمایش دادهها بر روی LCDو ذخیرهسازی اطلاعات در حافظهی داخلی، آنها را بر روی کاغذ، توسط پرینتر
موجود بر روی دستگاه، به چاپ میرساند
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code