مشخصات محصول دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط

( در هشتمین نمایشگاه تجهیزات) افزودن به علاقه مندی ها
تعداد رای: ۰

کد محصول

58083

نام محصول

دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط

نوع محصول

تعیین اندازه ذرات - Particle Size Analyzer  - PSA 

دسته بندی محصول

-آنالیز و اندازه گیری-تجهیزات پیشرفته آنالیز-تعیین اندازه ذرات و وزن مولکولی-تعیین اندازه ذرات-

مدل

OSPM
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
بدون حمایت
کاربرد/دامنه کاربرد
دستگاه پایش لحظهای ذرات معلق محیط جهت اندازهگیری ذرات معلق آلایندهی هوا با قطر کمتر از 10
میکرومتر ( )PM10و کمتر از 2/5میکرومتر ( )PM2.5به کار میرود.
این دستگاه دارای قابلیت ارسال داده های پایش آلودگی هوا از محل نصب خود به کمک سیستمGPRS
به فضای اینترنت بوده که این دادهها در محلی دیگر، از طریق مرورگر کامپیوتر قابل مشاهده و ذخیره میباشد.
همچنین این دستگاه دارای قابلیتهای دیگری از جمله نمایش داده های اندازهگیری شده در محل و
نمایش میزان شاخص کیفیت هوا ( )AQIو ارسال آن به مانیتور مرکزی میباشد
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

لوگو نام
شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی (فن پایا) شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی (فن پایا)

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code