اینماد

مشخصات محصول میکرومانیپولاتور

( در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات) افزودن به علاقه مندی ها ارسال درخواست صدور پیش فاکتور سطح حمایتی : سطح  دوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

45433

نام محصول

میکرومانیپولاتور

نوع محصول

میکرومانیپولاتور  - Micromanipolator  - -

دسته بندی محصول

-آنالیز و اندازه گیری-تجهیزات پیشرفته آنالیز-میکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشی-میکرومانیپولاتور -

مدل

MMP-ULTRA FINE
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح دوم
کاربرد/دامنه کاربرد
ایـن تجهیـز، ابـزاری بـرای انجـام عملیاتهـای تزریـق یـا مونتـاژ فـوق دقیـق روی نمونـه هـای بسـیار کوچـک زیرمیکروسـکوپ اسـت. جایـی کـه دسـت انسـان، ظرافـت حرکتـی لازم بـرای آن عملیات را نـدارد
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
مبدل میکروسکوپ اینورت 1 مشاهده

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code