اینماد

مشخصات محصول شیکرارلن وبالن اوربیتال

( در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات) افزودن به علاقه مندی ها ارسال درخواست صدور پیش فاکتور سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

45388

نام محصول

شیکرارلن وبالن اوربیتال

نوع محصول

شیکر - shaker - --

دسته بندی محصول

-عمومی و پشتیبانی-تجهیزات عمومی آزمایشگاهی-همزن و استیرر-شیکر ارلن اوربیتالی-

مدل

شیکرآزمایشگاهی اوربیتال

تولید کننده

سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
کاربرداصلی دستگاه هم زدن وتکان دادن محلولهامی باشدوشیکرها دستگاههایی هستندکه بااستفاده ازمکانیزم های دارای حرکت نوسانی ،باعث ایجادیک حرکت متناوب می شوندومکانیزمهایی که درشیکرهامورداستفاده قرارمیگیرندانواع مختلفی دارندکه بسته به قدرت ونوع کاربردآنهامتفاوت هستندازجمله پرکاربردترین موارداستفاده ازاین دستگالهادرآزمایشگاههای زیست وشیمی است دراین آزمایشگاههابرای داشتن سرعت ثابت درمخلوط کردن موادبایکدیگرازاین دستگاه استفاده می کنند.
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code