اینماد

مشخصات محصول بارگذاری صفحه ای با ظرفیت 60 تن

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات)
تعداد رای: ۰

کد محصول

44220

نام محصول

بارگذاری صفحه ای با ظرفیت 60 تن

نوع محصول

مجموعه آزمایش بتن و خاک - soil and Concrete Testing Equipment - -

دسته بندی محصول

-کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشی-مجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشی-مجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازه-مجموعه آزمایش آموزشی بتن و خاک-

مدل

SMSO-8360
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
بدون حمایت
کاربرد/دامنه کاربرد
هدف از این آزمایش، کمک به تعیین پارامترهای مهمی مانند مدول یانگ، ضریب عکس العمل بستر و مقاومت مجاز مصالح آزمایش شده و در نهایت تعیین مقاومت زمین هنگام ساخت پی است.
آزمایش بارگذاری، عبارت است از: قراردادن یک صفحه صلب ( اغلب فولادی ) روی خاک و اعمال فشار بر آن، همراه با اندازه گیری میزان فرورفتن صفحه در خاک، به ازای مقدار فشاری که وارد می شود.
به طور معمول، از صفحه های گرد به قطرهای 30 ، 45 و 60 سانتی متر (به ترتیب 1 ، 1/5 و 2 فوت ) استفاده می شود. استفاده از صفحه های بزرگ تر ( حتی به اندازه پی اصلی ) نیز رایج و مرسوم است.
اغلب، هرچه اندازه دانه های خاک درشت تر باشد ( خاک همگن نباشد )، استفاده از صفحه های بزرگ تر بهتر است و ترجیح داده می شود که قطر صفحه، از 10 برابر اندازه بزرگ ترین دانه خاک بزرگ تر باشد. صفحه می تواند در سطح زمین ، در عمق بر روی کف و یا روی دیوارها و سقف قرار گیرد.
با توجه به اینکه ابعاد صفحه آزمایش بارگذاری، اغلب نسبت به ابعاد پی اصلی کوچک بوده و عمق نفوذ تنش نسبت به شرایط پی اصلی، کوچک تر است، در صورت وجود لایه بندی یا تفاوت مشخصات ژئوتکنیکی در محدوده تأثیر پی ، باید از تعمیم نتایج آزمایش برای پی خودداری شود.
بدیهی است که نتیجه های به دست آمده از آزمایش در راستای بار وارده، دارای اعتبار است و بویژه در خاکهای ناهمگن و ناهمسان، در تعمیم نتایج باید به این نکته توجه کرد.
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code