اینماد

مشخصات محصول ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان

( در پنجمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

33518

نام محصول

ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان

نوع محصول

ست آموزشی الکتریکال - Educational Electrical Equipment - eee

دسته بندی محصول

-آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشی-مجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشی-آموزش الکتریسیته-ست آموزشی الکتریکال-

مدل

MCPC-1
سقف قیمت مجاز
-
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
به منظور مانیتورینگ و کنترل همزمان مبد لهای توان از این ماژول استفاده می گردد. این مبد لهای توان جهت تبدیل توان
الکتریکی/ مکانیکی/ مغناطیسی/ حرارتی و سایر انواع تیدیل توان به کار می رود.مبد لهای توان در مجموع ههای آزمایشگاهی
مختلف شامل: موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور، بارالکتریکی، مبدل الکترونیک قدرت و ... می باشند.
انداز هگیری ایزوله ولتاژ، جریان و پالس دیجیتال به وسیله مدارات ایزولاتور مغناطیسی و نوری فراهم شده است. پردازش اطلاعات
ورودی توسط ریزپردازنده ARM صورت م یگیرد. امکان مانیتورینگ ولتاژ، جریان، توان، ضریب توان، فرکانس، سرعت و گشتاور
تجهیز مورد بررسی )موتور، ژنراتور، ترانس، مبدل الکترونیک صنعتی و...( در این ماژول فراهم گردیده است. رسم شکل مو جهای
متنوع در کنار نمایش مقادیر متوسط و موثر، امکان انتقال بهتر مفاهیم را فراهم می سازد.
انتخاب مُد کنترل ماشین الکتریکی در دو وضعیت سرعت ثابت و گشتاور ثابت وجود دارد. همچنین تولید فرمان کنترلی جهت
کنترل پیوسته و دیجیتال در این ماژول فراهم شده است. تحقق کنترل کننده PID جهت کنترل دور ماشین الکتریکی بر روی
ریزپردازنده ARM مهیا شده است.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code