مشخصات محصول دستگاه انبساط طولی جامدات

( در دومین نمایشگاه تجهیزات)
تعداد رای: ۰

کد محصول

2228

نام محصول

دستگاه انبساط طولی جامدات

نوع محصول

مجموعه آزمایشگاه فیزیک - Physics Laboratory Equipment - -

دسته بندی محصول

-مجموعه آزمایش های آموزشی عمومی-مجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشی-مجموعه کیت و شبیه ساز آموزشی و آزمایش فیزیک-مجموعه آزمایشگاه فیزیک-

مدل

TLE-57M

تولید کننده

سقف قیمت مجاز
-
کاربرد/دامنه کاربرد
بررسی و یافتن ضریب انبساط طولی در چند فلز
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

لوگو نام
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
شرکت فن دقیق کوثر شرکت فن دقیق کوثر
شرکت شرق آزما بارثاوا شرکت شرق آزما بارثاوا
شرکت سامانه رشد آموزه های جوانه ها و فناوری آموزشی  سراج فن آموز شرکت سامانه رشد آموزه های جوانه ها و فناوری آموزشی سراج فن آموز
جهاد دانشگاهی شهید بهشتی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
شرکت مبتکران صنعت ساینا شرکت مبتکران صنعت ساینا
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
شرکت مه فناور ظریف دیدگانی شرکت مه فناور ظریف دیدگانی
شرکت تعاونی یارنیکان صالح شرکت تعاونی یارنیکان صالح
شرکت پویا فرآزما شرکت پویا فرآزما
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی مولیان طوس شرکت تجهیزات آزمایشگاهی مولیان طوس

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code