مشخصات محصول نانو ذرات گادولینیوم-دی اتیلن گلیکول پوشش دار شده با گلوکز

( در چهارمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

22108

نام محصول

نانو ذرات گادولینیوم-دی اتیلن گلیکول پوشش دار شده با گلوکز

نوع محصول

نانوکلویید - Nanocolloid - -

دسته بندی محصول

-مواد آزمایشگاهی-نانو ساختارها-نانو کلویید-نانوکلویید-

مدل

دارویی شیمیایی
سقف قیمت مجاز
-
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
پژوهشی تحقیقاتی
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

لوگو نام
شرکت نانو مبنا ایرانیان شرکت نانو مبنا ایرانیان
شرکت فرژن پویش ایرانیان شرکت فرژن پویش ایرانیان
شرکت سلول بافت زیست شرکت سلول بافت زیست
شرکت زیست شیمی آزما رشد شرکت زیست شیمی آزما رشد
شرکت کیمیا نانو دانش شرکت کیمیا نانو دانش
شرکت آریا دارو تصویر داده شرکت آریا دارو تصویر داده
شرکت تامین نانو ساختار آویژه شرکت تامین نانو ساختار آویژه

اطلاعات محصول در دوره های قبل

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code