اینماد

مشخصات محصول تعین سرعت امواج برشی در خاک توسط المان خمشی کننده

( در هشتمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  دوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

21220

نام محصول

تعین سرعت امواج برشی در خاک توسط المان خمشی کننده

نوع محصول

مجموعه آزمایش بتن و خاک - soil and Concrete Testing Equipment - -

دسته بندی محصول

-مهندسی و علم مواد-آزمون و آنالیز خاک و ماسه-اندازه گیری خواص مکانیکی خاک و ماسه-اندازه گیر سرعت موج برشی-

مدل

BE-100

تولید کننده

سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح دوم
کاربرد/دامنه کاربرد
در بسیاری از مسایل مربوط به انتشار امواج (انتقال امواج ناشی از زلزله، انفجار، ضربه و ...) ، تنها سطوح پایین کرنش در خاک بوجود می¬آیند. رفتار خاک¬هایی که تحت بارگذاری¬های دینامیکی قرار گرفته¬اند، با خصوصیات دینامیکی خاک کنترل می¬شود. یکی از پارامتر¬های بسیار مهم در دینامیک خاک و حل مسائل مربوط به آن سرعت موج برشی خاک¬ها است که باید با دقت مناسبی اندازه¬گیری شده باشد. در دهه اخیر جهت محاسبه حداکثر سرعت موج برشی در آزمایشگاه، دستگاه المان خمشی به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از سیستم المان خمشی می¬توان سرعت موج برشی و سپس با استفاده از فرمول الاستیک موج مقدار مدول برشی ماکزیمم خاک را بدست آورد.
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code