اینماد

مشخصات محصول دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری دستگاه

( در ششمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  دوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

17731

نام محصول

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری دستگاه

نوع محصول

تست نانوحسگرهای گاز - Gas Sensore Test & Calibration - -

دسته بندی محصول

-آنالیز و اندازه گیری-کالیبراتور و سیستم های کالیبراسیون-کالیبراسیون و کالیبراتور سنسورهای گازی-تست و کالیبراسیون حسگرهای گازی-

مدل

GSCTS
سقف قیمت مجاز
-
سطح حمایتی
سطح دوم
کاربرد/دامنه کاربرد
این دسـتگاه میتوانـد نیـاز آزمایشگاه های تحقیقاتـی کـﻪ در زمینـﻪ تحقیـق و توسعه ی ﺣسـگرهای نیمـﻪ هـادی تحقیـق می نماینـد و همچنیـن آزمایشگاه هایی کـﻪ در زمینه ارزیابی، سـنتز و توسـعه ی کاتالیزورهای فعالیـت می کننـد، را بـرآورده سـازد.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code