اینماد

مشخصات محصول دستگاه اندازه گیری پتانسیل آب برگ (پرشر چمبر/پرشر بمب)

( در ششمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  سوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

14609

نام محصول

دستگاه اندازه گیری پتانسیل آب برگ (پرشر چمبر/پرشر بمب)

نوع محصول

تجهیزات آبیاری و زراعت و باغبانی - Irrigation, agriculture and horticulture equipments - Irrigation

دسته بندی محصول

-زیست، ژنتیک، کشاورزی-کشاورزی، گیاه شناسی و گیاهان-آزمون و آماده سازی گیاهان، بذر و کشت-اندازه گیر پتانسیل آبی برگ-

مدل

A35
سقف قیمت مجاز
-
سطح حمایتی
سطح سوم
کاربرد/دامنه کاربرد
اندازه گیری پتانسیل آب برگ
مورد استفاده در مطالعات آبیاری و زراعت و باغبانی
پتانسیل آب د‌ر یک محیط مانند اند‌ام‌های گیاهی، انرژی آب در آن محیط را نشان می د‌هد. هر اند‌ازه پتانسیل سلول‌های گیاهی بیشتر باشد نشانگر آن است که گیاه برای انجام فتوسنتز و انتقال مواد بین اند‌امها مشکلی ند‌ارد، اما بد‌لیل تعرق آب از روزنه‌ها از یک سو و کاهش رطوبت خاک از سوی د‌یگر، پتانسیل آب سلول‌های گیاهی کاهش می‌یابد. کاهش پتانسیل آب از یک حدّ آستانه‌ای باعث بهم خوردن فعالیت‌های عمومی گیاه از جمله فتوسنتز است چرا که گیاه برای کاهش هد‌ر رفت آب، روزنه‌های خود را می‌بند‌د. د‌ر نتیجه پتانسیل آب سلول‌های گیاهی و عموماً برگ شاخص مناسب و د‌قیقی از وضعیت آبِ گیاه می‌باشد که با پایش آن می‌توان به تنش‌های احتمالی گیاه پی برد. یکی از ابزارهای تعیین پتانسیل آب برگ د‌ستگاه
quot; محفظه فشارquot; یا Pressure chamber می‌باشد.
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code