اینماد

مشخصات محصول قطعات اپتیکی کروی

( در سومین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح  دوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

12897

نام محصول

قطعات اپتیکی کروی

نوع محصول

لیزر - Laser - -

مدل

Part No. : PLCX-Φ-f-Material*
سقف قیمت مجاز
-
سطح حمایتی
سطح دوم
کاربرد/دامنه کاربرد
قطعات اپتیکی نقش بسیار گسترده ای را در صنایع ساخت وتولید ابزارهایی مانند : انواع دوربین ، تلسکوپ ها، میکروسکوپ ها ، دستگاههای اسپکتروسکوپی، ساخت انواع لیزر و ... ایفا می کنند.قطعات اپتیکی کروی منظور ایجاد تغییرات در نحوه انتشار پرتوهای نور به کار برده می شوند. این قطعات بر مشخصه های فاز، راستای انتشار، شدت و قطبش پرتو نور فرودی تاثیر می گذارند. این تاثیرات بسته به مشخصه قطعه اپتیکی به کاربرده شده، متفاوت است و هر گونه ایرادی در شکل سطح، دقت سطح و کیفیت سطح این قطعات سبب ایجاد خطاهایی مانند ابیراهی هندسی، پراکندگی نور، کاهش آستانه تخریب و ... می شود.Lens Specifications:
سابقه فروش در نمایشگاه

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code