اینماد

مشخصات محصول محیط کشت MRS Broth

( در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات)
تعداد رای: ۰

کد محصول

12382

نام محصول

محیط کشت MRS Broth

نوع محصول

محیط کشت - Growth Medium - -

دسته بندی محصول

-مواد، قطعات، ماژول-مواد زیستی-محیط های کشت-محیط کشت-

مدل

پودر
سقف قیمت مجاز
-
کاربرد/دامنه کاربرد
برای کشت انواع میکروارگانیسمها
سابقه فروش در نمایشگاه
دانلود مستندات

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code