اینماد

مشخصات محصول تست کشش یونیورسال

( در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات) افزودن به علاقه مندی ها ارسال درخواست صدور پیش فاکتور سطح حمایتی : سطح  دوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

11594

نام محصول

تست کشش یونیورسال

نوع محصول

تست عمومی - Universal Test Machine  - -

دسته بندی محصول

-مهندسی و علم مواد-تجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواد-آزمون کشش، خمش، پیچش، کرنش-آزمون کشش عمومی-

مدل

STC -305
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح دوم
کاربرد/دامنه کاربرد
اندازه گیری خواص مکانیکی نمونه های فلزی از قبیل میلگرد ساختمانی،سوپر آلیاژ ها و....
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 100k مدلss300-100kgf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 200k مدل SS300-200kgf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 300k مدل SS300-300kgf 1 مشاهده
سنسور نیرو-وزن به ظرفیت 500 kgf مدل SS300-500kgf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 1T مدل SL410-1tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 2T مدل SL410-2tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 3T مدل SL410-3tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 5T مدل SL410-5tf 1 مشاهده
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت10tf مدل SL410-10tf 1 مشاهده
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 20tf مدل SL410-20tf 1 مشاهده
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت 30tf مدل SL410-30tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه تخت 10-0 mm مدلAZ-JS-0010-100tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه تخت 20-10 mm مدلAZ-JS-1020-100tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه تخت 30-20 mm مدلAZ-JS-2030-100tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه تخت 40-30 mm مدلAZ-JS-3040-100tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه گرد 15-5 mm مدل AZ-JR-0515-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه گرد30-15 mm مدل AZ-JR-1530-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه گرد40-30 mm مدل AZ-JR-3040-120tf 1 مشاهده
لقمه فک کشش مکانیکال نمونه گرد 50-40 mm مدل AZ-JR-4050-120tf 1 مشاهده
فک خمش 3 نقطه ای مدل STC 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس بلند 1 مشاهده مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=50+_100% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=50+_10% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=20+_10% 1 مشاهده
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=10+_10% 1 مشاهده
فک فشاری 100k مدل AZ-CP-100k 1 مشاهده
فک فشاری 200k مدل AZ-CP-200k 1 مشاهده
فک فشاری 300k مدل AZ-CP-300k 1 مشاهده
فک فشاری 500k مدل AZ-CP-500k 1 مشاهده
فک فشاری1tf مدل AZ-CP-1tf 1 مشاهده
فک فشاری 2tf مدل AZ-CP-2tf 1 مشاهده
فک فشاری 3tf مدل AZ-CP-3tf 1 مشاهده
فک فشاری 5tf مدل AZ-CP-5tf 1 مشاهده
فک فشاری 10tf مدل AZ-CP-10tf 1 مشاهده
فک فشاری 20tf مدل AZ-CP-20tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار100k مدل AZ-CPS-100k 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار200k مدل AZ-CPS-200k 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار300k مدل AZ-CPS-300k 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار500k مدل AZ-CPS-500k 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار1tfمدل AZ-CPS-1tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار2tfمدل AZ-CPS-2tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار3tfمدل AZ-CPS-3tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار5tf مدل AZ-CPS-5tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار10tf مدل AZ-CPS-10tf 1 مشاهده
فک فشاری خودنگهدار20tf مدل AZ-CPS-20tf 1 مشاهده
فک کشش هیدرولیک 20tf مدل AZ-HG-20tf 1 مشاهده

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code