اینماد

دسترسی به محل برگزاری نمایشگاه

به منظور سهولت دسترسی شرکت کنندگان محترم به نمایشگاه مسیرهای زیر پیشنهاد می شوند:

 

مترو:

1- ایستگاه صدر، بزرگره مدرس، بزرگراه چمران، درب شمالی نمایشگاه بین المللی تهران، سالن های خلیج فارس (44) میلاد (31)، 40 و 41

2- ایستگاه نواب صفوی - استفاده از اتوبوس بی آر تی جمهوری - پارک وی، ایستگاه نمایشگاه، سالن های خلیج فارس (44) میلاد (31)، 40 و 41

 

وسیله نقلیه عمومی: اتوبوس بی آر تی جمهوری - پارک وی، ایستگاه نمایشگاه، سالن های خلیج فارس (44) میلاد (31)، 40 و 41

 

وسیله نقلیه شخصی:

1- بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، درب شمالی نمایشگاه،سالن های خلیج فارس (44) میلاد (31)، 40 و 41

2- یادگار شمال، سئول جنوب، دوربرگردان نرسیده به نیایش، سئول شمال، خیابان نمایشگاه، درب جنوب و جنوب غربی، سالن های خلیج فارس (44) میلاد (31)، 40 و 41

 

  با توجه به قرارگیری سه درب اصلی جهت تردد - خیابان های منتهی به مبادی عبارتند از :

 

      1. درب جنوبی

خیابان سئول - انتهای جاده اختصاصی نمایشگاه

 

     2. درب جنوب غربی (ورودی پارکینگ)

خیابان سئول - ابتدای جاده اختصاصی نمایشگاه

 

     3. درب شمالی

بلوار ولنجک پارکینگ شمالی نمایشگاه

 

نزدیک ترین درب به سالن، درب جنوب غربی می باشد.

 

نقشه نمایشگاه بین المللی