اینماد

تعهد نامه ها

باسمه‌تعالی

تعهدنامه ثبت‌نام و حضور در نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

این‌جانب .................................................. مدیرعامل شرکت (مؤسسه) ............................................................. اعلام می‌نمایم که دستورالعمل و تعهدنامه ثبت‌نام و حضور در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت را به‌دقت و به‌طور کامل مطالعه نموده و رعایت کرده‌ام و تصدیق می‌نمایم که در صورت مشخص شدن عدم تطابق اطلاعات ارائه‌شده توسط این شرکت (مؤسسه) (این‌جانب و یا هر یک از کارکنان مجموعه) با واقعیت و یا استانداردهای نمایشگاه در هر زمان (قبل، حین یا بعد از برگزاری نمایشگاه)، تبعات آن بر عهده این شرکت (مؤسسه) است و مدیریت شرکت (مؤسسه)، جرائم و محرومیت‌های تعیین‌شده توسط دبیرخانه نمایشگاه را می‌پذیرد.

همچنین تصدیق می‌نمایم که این شرکت (مؤسسه) الزامات و شرایط اعلام‌شده به شرح ذیل را رعایت نموده است و از موارد زیر اطلاع دارد:

الف) شرایط ثبت‌نام:

1-این شرکت (مؤسسه) دارای شخصیت حقوقی مستقل است (ساختار شرکت یا مؤسسه خصوصی و یا غیردولتی دارد)؛

2- نقش این شرکت (مؤسسه) در بومی‌سازی و دستیابی به فناوری ساخت تجهیز و یا تولید محصولات ارائه‌شده در داخل کشور محرز است و محصولات ارائه‌شده مونتاژ کامل یا بسته‌بندی صرف نیست؛

3- دست‌کم یک سابقه فروش نهایی پیش از حضور در نمایشگاه برای هر محصول معرفی‌شده وجود دارد؛

4-این شرکت (مؤسسه) تأییدیه‌های مرتبط معتبر و گواهینامه‌های استانداردهای ایمنی در تجهیزات را دارد؛

5-محصولات معرفی‌شده توسط این شرکت (مؤسسه)، دارای کیفیت قابل‌قبول در نتایج عملکرد می‌باشند؛

6- این شرکت (مؤسسه) دارای برنامه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب برای هر محصول است؛

7- قیمت محصولات ارائه‌شده در بازه منطقی در مقایسه نمونه مشابه داخلی و قیمت نمونه خارجی می‌باشد؛

8- قیمت توافق شده و ثبت‌شده در سامانه نرم‌افزاری نمایشگاه، قیمت نهایی برای فروش تا 31 اردیبهشت 1401 است و تغییر قیمت صرفاً با تصویب کمیته نمایشگاه صورت خواهد گرفت و این شرکت (مؤسسه) با انتشار قیمت تمامی محصولات به‌صورت عمومی و شفاف در سامانه نمایشگاه موافقت می‌نماید؛

9- قیمت ثبت‌شده در سامانه نرم‌افزاری نمایشگاه به ریال است و درصورتی‌که این شرکت (مؤسسه) در فرآیند تولید محصول، به تأمین ارز نیاز دارد، پس از دریافت پیش‌پرداخت، ارز موردنیاز خود را خریداری و نگهداری می‌نماید. لذا مدیریت و کارگزار مالی نمایشگاه هیچ تعهدی بابت تهیه، تأمین و در اختیار قرار دادن ارز و همچنین تغییر هزینه تولید محصول به این شرکت (مؤسسه) ندارد؛

10-این شرکت (مؤسسه) نسبت به ثبت اطلاعات محصولات به‌صورت صحیح، واقعی، دقیق و کامل در سامانه نرم‌افزاری نمایشگاه اقدام  می‌نماید؛

11-این شرکت (مؤسسه) نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام و مستندات پرداخت آن را به کارگزار مالی نمایشگاه ارائه می‌نماید و در صورت معافیت گواهی معافیت را از مراجع رسمی اخذ و ارائه خواهد کرد؛

12- دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات و سطح‌بندی را مطالعه کرده و نسبت به صحت اطلاعات فرم‌ها و مستندات بارگذاری شده در سامانه نمایشگاه تعهد می‌نماید؛

13- معاونت علمی و فناوری مجاز است کلیه اطلاعات ثبت‌شده و یا تولیدشده در سامانه نمایشگاه و یا فروش‌های صورت گرفته را در راستای شفافیت و مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در قبال حمایت‌های صورت گرفته، به هر طریقی که صلاح بداند منتشر نماید.

14- نمایشگاه تلاش دارد که کلیه ارتباطات را از طریق سامانه‌های الکترونیکی و ایمیل به انجام رساند و شرکت نیز می‌پذیرد که تعاملات الکترونیکی سندیت رسمی و قانونی دارد.

 ب) شرایط حضور:

1- تجهیز یا ماده تولیدی این شرکت (مؤسسه)، دارای کاربرد در آزمایشگاه‌های پژوهشی می‌باشد؛

2- این شرکت (مؤسسه) شامل هیچ‌یک از شرایط زیر نمی‌گردد و در غیر این صورت ضمن پذیرش جریمه محرومیت از حضور در نمایشگاه و ملغی شدن کلیه قراردادهای شرکت (مؤسسه)، خسارت وارده به نمایشگاه را جبران می‌نماید:

2-1- دارا بودن بدهی معوق بلاتکلیف به معاونت و سایر واحدهای تابعه و یا به سایر نهادهای حمایتی دولتی و یا خصوصی؛

2-2-  عدم انعقاد قرارداد در دوره قبل نمایشگاه علی‌رغم وجود تقاضای خریداران (انصراف از عقد قرارداد)؛

2-3-  عدم ایفای تعهدات قراردادی در اجرای قراردادهای دوره قبل نمایشگاه به تشخیص کارگزار؛

2-4-  عدم ارائه گواهی پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و مستندات پرداخت آن (برای مشمولین مالیات بر ارزش‌افزوده)؛

2-5-  عرضه محصول خارجی در نمایشگاه و یا تحویل محصول خارجی به خریدار.

3- این شرکت (مؤسسه) می‌پذیرد که نیم درصد از مبلغ مجموع قراردادهای منعقده با کارگزار مالی به‌منظور جبران هزینه‌های بررسی فنی و ارزیابی مستندات و نظارت بر قراردادهای فروش کسر گردد.

پ) شرایط فروش:

1- قیمت در نظر گرفته‌شده برای فروش محصول در نمایشگاه، بیشتر از قیمت فروش محصول مذکور درفروش خارج از نمایشگاه (تا پایان دوره تعهد قرارداد فروش با کارگزار مالی نمایشگاه) نمی‌باشد و در صورت مشخص شدن خلاف این امر، این شرکت (مؤسسه) ضمن پذیرش جریمه‌های در نظر گرفته‌شده، انعقاد قراردادها به کمترین رقم فروش خارج از نمایشگاه را می‌پذیرد؛

2- این شرکت (مؤسسه) نسبت به انجام کلیه موارد ذیل تعهد می‌نماید:

2-1- نصب، راه‌اندازی، آموزش و ایاب و ذهاب کارشناسان رایگان می‌باشد و در قیمت دستگاه لحاظ گردیده است؛

2-2- انجام کلیه آزمون‌های تحویل دهی، درست آزمایی و تأمین کلیه مواد موردنیاز در هنگام تحویل دستگاه به‌طور کامل و رایگان، بر عهده شرکت است؛

2-3- انجام بسته‌بندی استاندارد و پذیرش مسئولیت انتقال صحیح و سالم محصول به محل موردنظر خریدار و تحویل محصول؛

2-4- ساخت و تحویل محصول منطبق با مشخصات فنی ارائه‌شده در پرتال؛

2-5- ساخت و تحویل محصول منطبق با مشخصات فنی محصول درج‌شده در پیش‌فاکتور فروش؛

2-6- تحویل محصول مطابق زمان‌بندی مورد تأیید کارگزار مالی و خریدار؛

2-7- گارانتی کامل یک‌ساله تجهیزات و ارائه خدمات پس از فروش به مدت 10 سال؛

2-8- فراهم نمودن امکان بازدید از روند ساخت و تولید در هر مرحله برای کارشناسان فنی نمایشگاه، کارگزار مالی، ناظرین و بهره‌بردار؛

2-9- آگاهی کامل از دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات و سطح‌بندی آن‌ها و متعهد به صحت اطلاعات مندرج در فرم‌ها و مستندات بارگذاری شده در سامانه نمایشگاه.

3- قیمت فروش محصولات در سامانه دقیق و به ریال درج‌شده است و درصورتی‌که شرکت در درج مبلغ اشتباه کرده باشد و تا قبل از برگزاری نمایشگاه به اطلاع واحد ارزیابی نرساند، تصحیح آن امکان‌پذیر نیست و تجهیزات را به همان مبلغ در سامانه می‌بایست به خریدار تحویل دهد؛

4- خریدار (بهره‌بردار نهایی) و فروشنده نباید یک نفر (حقیقی و حقوقی- ذی‌نفع واحد) باشند. مثلاً اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و سهامداران شرکت (مؤسسه) نباید در مقام استاد دانشگاه خود بهره‌بردار و خریدار محصول شرکت خود باشند. در صورت اثبات این موضوع، قرارداد مربوطه کان لم یکن تلقی خواهد شد و فروشنده باید خسارات واردشده را بپذیرد.

ت) فروش بدون یارانه و یا فروش با استفاده از تسهیلات لیزینگ

1- شرکت (مؤسسه) می‌پذیرد که معاونت علمی و فناوری و یا کارگزار مالی نمایشگاه به‌منظور توسعه فروش محصولات شرکت (مؤسسه) اقدام به بازاریابی از طریق سامانه‌های مجازی، تبلیغات چاپی و یا مذاکرات حضوری با افراد ایرانی یا خارجی در داخل یا خارج از کشور نمایند؛

2- شرکت (مؤسسه) می‌پذیرد که کارگزار مالی بابت فعالیت‌های بازاریابی و قراردادی کارمزد خود را از قراردادهایی که ناشی از این فعالیت است، دریافت کند؛

3- شرکت (مؤسسه) مختار است که محصولاتش در سامانه مجازی فروش محصولات ایران ساخت عرضه شود؛ اما درصورتی‌که عرضه از طریق این سامانه را پذیرفت، مجاز نیست که به‌صورت مستقیم به خریدارانی که از این طریق با شرکت آشنا می‌شوند، بفروشد و حتماً باید از طریق کارگزار مالی این فروش رخ دهد؛

4- کارگزار مالی می‌تواند برای حضور شرکت‌ها و محصولات در سامانه مجازی فروش محصولات ایران ساخت، شرایطی را مشخص کند و شرکت (مؤسسه) موظف به رعایت این شرایط است.

این تعهدنامه در پنج صفحه بوده و تک‌تک صفحات باید به مهر و امضای شرکت و مدیرعامل برسد. فروش در نمایشگاه و سامانه مجازی و حضور در غرفه منوط به تحویل تعهدنامه مهر و امضاشده است.

دانلود فایل پی دی اف تعهدنامه برای پرینت در سربرگ شرکت