توضیحات صفحه ثبت قیمت جدید برای محصولات

باتوجه به نوسانات ارزی چند ماه گذشته و کمبود برخی مواد اولیه که منجر به گرانی آنها شده است، امکان افزایش قیمت بوجود آمده است. لذا هر شرکتی که درخواست افزایش قیمت دارد باید نامه کتبی درخواست را خطاب به اقای دکتر بحرینی مدیرعامل صندوق نانو تهیه کرده و به آدرس صندوق nanofund@iranlabexpo.ir ایمیل کنید. درخواست هایی که در این صفحه ثبت می شوند، پس از ارسال نامه توسط تیم فنی بررسی خواهند شد.

شما باید رقم ریالی نهایی محصول را در کادر وارد کنید. توصیه می شود به منظور محاسبه راحتتر عدد رند (به سمت پایین) ثبت کنید به نحوی که حداقل چهار رقم آخر صفر باشد.

هر شرکت فقط یکبار مجاز به افزایش قیمت است لذا در ثبت عدد نهایی دقت کنید.

تا ده درصد به صورت اتوماتیک تایید می شود ولی بیشتر از آن توسط تیم فنی بررسی می شود و ممکن است رد شود. لذا نتیجه بررسی را پیگیری کنید. (سقف افزایش 10درصد نیست، مجاز هستید بیش از ده درصد افزایش دهید)