اینماد

توضیحات صفحه کارتابل نمایندگان خریدار نمایشگاه تجهیزات پزشکی

به کارتابل نمایندگان خریدار خوش آمدید. در صورتی که برای اولین بار وارد کارتابل می شود حتما کلیه اطلاعیه های زیر را مطالعه نمایید. اطلاعیه ها به ترتیب زمان انتشار در این صفحه درج می شود:

-----------------------------------------------------------------------------------------
 95/03/18- اطلاعیه مهم شماره یک دبیرخانه برنامه حمایت از فروش تجهیزات فناورانه پزشکی ساخت ایران برای چگونگی دریافت حمایت و پیگیری پیش فاکتورها منتشر شد می توانید از این لینک آن را دانلود کنید.
راهنمای کاربری و دسترسی های نماینده خریدار و اینکه چه اقدامی را باید انجام دهد در اطلاعیه هست. حتما مطالعه کنید