اینماد

توضیحات کارتابل خریداران برنامه تجهیزات پزشکی

به کارتابل خریداران خوش آمدید. در صورتی که برای اولین بار وارد کارتابل می شود حتما کلیه اطلاعیه های زیر را مطالعه نمایید. اطلاعیه ها به ترتیب زمان انتشار در این صفحه درج می شود:

-----------------------------------------------------------------------------------------
 95/08/17- تذکر مهم- افرادی که بابت خرید از فن بازار سلامت ثبت نام میکنند منتظر باشند تا اطلاعیه جدیدی برایشان صادر شود.

-----------------------------------------------------------------------------------------
 95/03/18- اطلاعیه مهم شماره یک دبیرخانه برنامه حمایت از فروش تجهیزات فناورانه پزشکی ساخت ایران برای چگونگی دریافت حمایت و پیگیری پیش فاکتورها منتشر شد می توانید از این لینک آن را دانلود کنید.