اینماد

توضیحات بالای صفحه ثبت رسید های پرداختی

توجه: برای اینکه بتوانید پرداخت انلاین بکنید یا فیش را اپلود کنید باید به وضعیت منتظر واریز وجه رسیده باشید.
اگر وضعیت شما تایید مرحله اول است باید یک محصول به دوره جدید منتقل کرده و یا یک محصول ثبت کنید تا گزینه پرداخت آنلاین باز شود.

سیستم خودش هزینه ثبت نام اولیه را محاسبه می‌کند و به درگاه می فرستند. برای اطلاع از هزینه‌ها می توانید صفحه هزینه ثبت نام را مطالعه کنید.

 

اطلاعات حساب:

 شماره حساب ۱-۲۲۵۰۸۵۲-۸۱۹-۸۶۹ به نام راهبرد توسعه تجارت آراد نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد۸۶۹(شماره شبا: IR۹۴۰۵۶۰۰۸۶۹۸۱۹۰۲۲۵۰۸۵۲۰۰۱)