توضیحات بالای صفحه ثبت رسید های پرداختی

توجه: برای اینکه بتوانید پرداخت انلاین بکنید یا فیش را اپلود کنید باید به وضعیت منتظر واریز وجه رسیده باشید.
اگر وضعیت شما تایید مرحله اول است باید یک محصول به دوره جدید منتقل کرده و یا یک محصول ثبت کنید تا گزینه پرداخت آنلاین باز شود.

سیستم خودش هزینه ثبت نام اولیه را محاسبه می‌کند و به درگاه می فرستند. برای اطلاع از هزینه‌ها می توانید صفحه هزینه ثبت نام را مطالعه کنید.

اطلاعات حساب:
شماره حساب: ۸۶۹۸۱۰۲۷۸۸۴۰۰۱ به نام راهبر تجارت هوشمند آراد نزد بانک سامان – شعبه ستارخان کد ۸۶۹
شماره شبا: IR59 0560 0869 8100 2788 4000 01