اینماد

توضیحات بالای صفحه ثبت رسید های پرداختی

توجه: برای اینکه بتوانید پرداخت انلاین بکنید یا فیش را اپلود کنید باید به وضعیت منتظر واریز وجه رسیده باشید.
اگر وضعیت شما تایید مرحله اول است باید یک محصول به دوره جدید منتقل کرده و یا یک محصول ثبت کنید تا گزینه پرداخت آنلاین باز شود.

مبلغ واریزی شما بصورت خودکار محاسبه میشود و با کلیک بر روی گزینه پرداخت آنلاین (پایین صفحه) شما با مبلغ مربوط و به درگاه پرداخت انتقال داده خواهید شد. برای اطلاع از هزینه‌ها می توانید صفحه هزینه ثبت نام را مطالعه کنید.

الف) شرکت‎هایی که در دوره قبل نمایشگاه تاییدنهایی شده‌اند: مبلغ 7.500.000 ریال (بعد از 1 آبان در صورت تمدید مهلت مبلغ 15.000.000 ریال خواهد شد)

 ب) شرکت‌هایی که برای اولین بار در نمایشگاه ثبت نام می‌کنند یا در دوره گذشته تایید نهایی نشدند: مبلغ 10,000,000 ریال (بعد از1 آبان در صورت تمدید مهلت مبلغ 20.000.000 ریال خواهد شد)

پس از مشاهده مبلغ از درگاه آنلاین، در صورتی که قصد پرداخت آنلاین را نداشته و میخواهید از طریق حواله و فیش بانکی اقدام نمایید مبلغ اعلامی را به حساب زیر واریز نمایید. و تصویر فیش را در کادر مربوطه در ذیل ثبت نمایید.

اطلاعات حساب:

 شماره حساب ۱-۲۲۵۰۸۵۲-۸۱۹-۸۶۹ به نام راهبرد توسعه تجارت آراد نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد۸۶۹(شماره شبا: IR۹۴۰۵۶۰۰۸۶۹۸۱۹۰۲۲۵۰۸۵۲۰۰۱)