اینماد

توضیحات بالای صفحه لیست خریداران طرف حساب

اطلاعات خریداران طرف حساب را از این جا مشاهده و یا فایل اکسل کلی را دانلود کنید.  امضای فرد امضا کننده قرارداد باید در صورتجلسه ها باشد و وجود امضای نماینده خریدار، کافی نیست.
در فایل اکسل، اطلاعات تماس نماینده خریدار که به صورت i در این صفحه نمایش داده شده است، نیز وجود دارد.
برای تسهیل در دسترسی فروشندگان به اقلام فروخته شده به هر سازمان، فایل اکسل این اقلام نیز قرارداده شده است. اما در صورت مشاهده تفاوت بین این اکسل و پیوست های قرارداد شما، ملاک پیوست های قراردادهاست. در صورت وجود تناقض حتما با ایمیل info@iranlabexpo.ir  به دبیرخانه اطلاع دهید.