اینماد

توضیحات بالای فرم تکمیل اطلاعات سازمان مادر خریدار لیزینگ

لطفا به دقت فرم زیر را تکمیل کنید .
1- پس از تکمیل و ارسال،  بررسی شده و تایید یا رد می شوند. در صورتی که رد شوند، توضیحات آن در بالای صفحه می آید. لذا دقت کنید که پس از ارسال، حتما تایید شوند.
2- از آدرس ها برای ارسال مکاتبات رسمی و قراردادهای امضا شده استفاده خواهد شد
3- اسامی و عنوان ها و به خصوص سمت های افراد در قراردادها استفاده می شود. افرادی که می خواهند قرارداد را امضا کنند را حتما معرفی کنید.
4- ورود اطلاعات مدیران با نقش مدیرعامل و همچنین افراد دارای حق امضای مجاز قرارداد الزامی است. لطفا فقط فرد یا افرادی که طبق روزنامه رسمی حق امضای قرارداد داشته و شما می خواهید قراردادهای نمایشگاه را ایشان امضا کند تیک بزنید. مثلا اگر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره طبق روزنامه رسمی مجاز هستند قراردادها را امضا کنند، شما می بایست همه اعضای هیات مدیره را معرفی کنید اما فقط برای مدیرعامل و آن فردی که می خواهید قرارداد را امضا کند ، تیک امضا کننده قرارداد را برایشان را بزنید و از زدن تیک برای بقیه اعضای هیات مدیره خودداری کنید.
5- کد اقتصادی و شناسه ملی در فاکتورهای رسمی شرکت های فروشنده استفاده خواهد شد. لذا حتما دقت کنید
6- مستندات لازم برای لیزینگ را باید از طریق این بخش بارگذاری کنید. اصل برخی از مدارک نیز مورد نیاز است که بعدا  از شما دریافت خواهد شد.
7- فایل مربوط به فرم و ضمائم لیزینگ را می توانید از منوهای بالا، طرح ویژه لیزینگ دریافت کنید. این فرم ها به مرور زمان ممکن است تغییر کنند. لطفا قبل از آپلود یکبار این صفحه را چک کنید تا اگر تغییراتی در فرم ها بود از آخرین نسخه استفاده کنید.
8- این اطلاعات همیشه قابل ویرایش و به روز شدن است لطفا هر زمان که اطلاعات تغییر کرد آنرا به روز کنید.
9- در صورتی که شخص حقیقی دارای مجوز هستید (مثلا مجوز نظام صنفی و یا نظام پزشکی) قبل از ارسال فرم ها با صندوق نانو تماس بگیرید تا آنها مطلع باشند.
10- بابت تشکیل پرونده ارزیابی خریداران و اعتبارسنجی مالی، توسط نهاد ارزیاب هزینه ای دریافت می شود که خریدار موظف به واریز به حساب آن نهاد است.
11- در صورتی که می توانید ضمانت نامه تعهدپرداخت از بانک یا صندوق های پژوهش و فناوری بیاورید حتما صندوق نانو را مطلع کنید تا مستندات آپلودی کمتر شود و فرایند سرعت یابد.

تلفن صندوق نانو  88965046
با تشکر