اینماد

توضیحات بالای فرم تکمیل اطلاعات سازمان مادر خریدار

لطفا به دقت فرم زیر را تکمیل کنید.
1- پس از تکمیل توسط همکاران کارگزار بررسی شده و تایید یا رد می شوند. در صورتی که رد شوند، توضیحات آن در بالای صفحه می آید. لذا دقت کنید که پس از ارسال، حتما تایید شوند.
2- از آدرس ها برای ارسال مکاتبات رسمی و قراردادها استفاده خواهد شد
3- اسامی و عنوان ها و به خصوص سمت های افراد در قراردادها استفاده می شود.
4- ورود اطلاعات مدیران با نقش رییس و همچنین فرد امضا کننده قرارداد الزامی است. لطفا فقط فرد یا افرادی که طی نامه به عنوان امضا کننده قرارداد معرفی شده اند را به عنوان امضا کننده قرارداد تیک بزنید. یعنی حتی اگر رییس نیز دارای حق امضا هست اما قرار نیست ایشان امضا کند و معرفی هم نشده اند، ایشان را باید معرفی کنید اما تیک امضا کننده قرارداد را برایشان نزنید
5-  کد اقتصادی و شناسه ملی سازمان در فاکتورهای رسمی شرکت ها، استفاده خواهد شد. بخش های مالی سازمان ها این اطلاعات را دارند. مستندی که نشان دهد کد اقتصادی سازمان چیست را باید از امور مالی بگیرید و اپلود کنید. (الزامی است)
6- این اطلاعات همیشه قابل ویرایش و به روز شدن است لطفا هر زمان که اطلاعات تغییر کرد آنرا به روز کنید.
 وارد کردن نام رییس سازمان بدون توجه به اینکه ایشان قرار است امضا کننده قرارداد باشند یا خیر الزامی است. همچنین آپلود معرفینامه فرد امضا کننده قرارداد و رابط سامانه نیز برای این دو نفر الزامی است. (همان معرفینامه که قبلا ایمیل کرده بودید را باید اپلود کنید)