اینماد

توضیحات بالای لیست محصولات کارتابل فروشندگان

پیام ها به ترتیب تاریخ در این قسمت قرار خواهند گرفت:

در لیست زیر، محصولات با وضعیت ثبت موقت یعنی هنوز برای ارزیابی ارسال نشده اند و لازم است ثبت نهایی شوند.
----------------------------------------------------------------------------
دستورالعمل ارزیابی فنی و سطح بندی محصولات: 
از صفحه دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات  آن را دانلود کرده و مطالعه نمایید. (کلیک کنید)
فروشندگان می بایست پیش از اقدام به ثبت محصولات و یا ارسال محصولات از دوره های قبل به دوره جدید، دستورالعمل آن را مطالعه نمایند.
فقط فروشندگان که  تاییدیه مرحله اول را گرفته یا در وضعیت منتظر تایید واریز وجه هستند میتوانند اقدام به ثبت محصولات کنند.
توجه کنید که تا واریز وجه ارزیابی را انجام ندهید و تایید نشود، هیچ کدام از محصولات ثبت شده شما مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
----------------------------------------------------------------------------

قابل توجه شرکت های دوره های قبلی، برای عرضه محصولات در دوره جدید نمایشگاه می بایست محصولات تاییدشده و نشده دوره قبل را مجددا برای دوره جدید ارسال کنید.  بنا بر این است که در هر دوره نمایشگاه،  به صورت مجزا، محصولات مجددا بررسی بشوند.
----------------------------------------------------------------------------