اینماد

توضیحات لیست صورتجلسات فروشندگان

برای اعلام آمادگی تحویل و ثبت صورتجلسه ها از گزینه های سبزرنگ در بالای صفحه استفاده کنید.

مراحل به شرح ذیل:

  1. ثبت آماده تحویل برای اقلامی که قصد تحویل دارید به تفکیک خریداران.
  2. تایید مرحله آماده تحویل توسط کارگزار مالی نمایشگاه (صندوق توسعه فناوری نانو).
  3. ثبت صورتجلسات نصب و یا تحویل(هم زمان قابل انجام است).

-------------------------------------------------------------------------------------------

نکات قابل توجه:

  1. تا زمانی که کارگزار مالی تایید مرحله آماده تحویل را انجام نداده باشد امکان بارگزاری صورتجلسات وجود ندارد.
  2. در صورت رد آماده تحویل با کارگزار مالی نمایشگاه (صندوق توسعه فناوری نانو) تماس حاصل نمایید.

جهت مشاده وضعیت صورتجلسات ثبت شده از بخش زیر استفاده نمایید.