اینماد

توضیحات ثبت صورتجلسه تحویل

توجه: دوره نمایشگاه و اسم شرکت از پیش مشخص شده است و قابل تغییر نمی باشد.

 

لطفا گزینه تایید را بزنید تا فرم برای شما باز شود. بعد از تکمیل اطلاعات، تیک اقلامی را بزنید که در این مرحله تحویل شده اند.

خواهشمندیم که در ورود اطلاعات دقت کنید و تیک اقلامی که تحویل نگرفته اید را نزنید.

اگر تعداد اقلامی که در زیر می بینید با تعداد تحویل شده مغایر است، از ثبت صورتجلسه خودداری کنید و موضوع را از طریق چت انلاین سمت راست سایت باذکر یکی از کدهای رهگیری قلم و اسم شرکت اطلاع دهید تا پیگیری شود.