اینماد

توضیحات صفحه اعلام آمادگی

برای ثبت آمادگی تحویل، فقط کافی است چند حرف از نام سازمان مادر خریدار را در کادر زیر وارد کنید تا سیستم به شما نام سازمان مادر را نمایش دهد. پس از انتخاب نام سازمان مادر، گزینه تایید را کلیک کنید.
توجه: لطفا ابتدا دوره نمایشگاه را تعیین کنید و سپس اقدام به جستجوی سازمان مادر کنید.

تذکر: در صورتی که کمتر از تعداد موجود در کد رهگیری میخواهید تحویل دهید، حتما ویرایش تعداد را کلیک کنید. برای تعداد باقیمانده، کد رهگیری جدیدی با همان مشخصات کدرهگیری قبلی صادر می شود و برای تحویل بعدی حتما باید از این کدرهگیری جدید استفاده کنید.
تخفیف ها نیز متناسب با تعداد ویرایش می شوند.