اینماد

توضیحات صفحه مالی قراردادها در کارتابل نماینده خریدار

در این صفحه اطلاعات مربوط به قراردادهای خریداران و گزارش های مالی آن قرارداده خواهد شد.
لطفا پیش نویس و پیوست و فایل زیر را در دو نسخه پرینت گرفته و پس از مهر و امضا آنرا به آدرس صندوق نانو  پست کرده یا حضوری تحویل دهید. آدرس صندوق نانو در بخش تماس با ما در سایت نمایشگاه وجود دارد.
برای پیوست قرار داد فقط از گزینه سمت راستی (printable) استفاده کنید. دانلود فایل اکسل صرفا برای تسهیل در کنترل ها قرارداده شده است.
مبالغ پرداخت شده از سوی خریداران، می بایست در این صفحه رویت شود، در صورتی که ظرف 24 ساعت پس از ایمیل اسکن فیش واریزی به صندوق، مبلغ واریزی شما در اینجا نمایش داده نشد، لطفا با صندوق نانو تماس بگیرید.
----------------------------------------------------------------------------------------------
قرارداد مربوط به خود را می توانید از ستون دانلود قرارداد، دانلود کرده و پیوست را باید از ایکون سمت راست ستون پیوست پرینت بگیرید. در صورتی که در ستون دانلود قرارداد، ایکونی برای دانلود وجود ندارد به منزله این است که هنوز قرارداد شما بسته نشده است و باید با صندوق نانو تماس بگیرید.
توجه: پیوست قراداد را کنترل کنید که کلیه اقلام سبد خرید نهایی شما در پیوست باشد. در صورتی که ارقام قرارداد با ارقام سبد خرید نهایی همخوانی ندارد حتما به صندوق نانو اطلاع دهید.

دانلود فرم تعهدنامه شرایط تحویل کالا (امضای آن از سوی خریداران الزامی است و همراه با قرارداد باید ارسال شود)