اینماد

توضیحات صفحه سبد خرید نهایی

صفحه سبد خرید نهایی
در این صفحه می توانید اقلام نهایی شده خود را مشاهده کنید. این اقلام در قراردادهای مربوط به سازمان متبوع خواهند آمد. در صورتی که نیاز به حذف موارد تایید شده دارید می بایست به دبیرخانه از طریق ایمیل اطلاع دهید و شما نمی توانید حذف کنید.
پس از این مرحله باید نهایی شدن سبد خرید را با ایمیل به کارگزار مربوطه اطلاع دهید و منتظر ارسال قرارداد توسط کارگزار باشید. در صورتی که قرارداد آماده شود با ایمیل به اطلاع شما رسانده شده و می توانید از طریق منوی سمت راست همین کارتابل (گزارش مالی قرادادهای دوره ) قرارداد را  به همراه پیوست اش دانلود کنید.
منظور از کلمه حمایت، حمایت معاونت علمی و فناوری است که در دو قالب کمک بلاعوض(یارانه) و تسهیلات لیزینگ (وام) ارایه می شود. لذا مشمولین تسهیلات لیزینگ (شرکت های خصوصی و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی) توجه داشته باشند که هیچ کمک بلاعوضی به آنها داده نمی شود.

توضیح در مورد انواع وضعیت ها :
وضعیت سبد موقت: یعنی خریدار تمایل داشته اما نهایی نکرده است.
وضعیت سبد نهایی: یعنی خریدار درخواست خود را نهایی کرده و کارگزار باید پیش نویس قرارداد فروش را برای خریدار ارسال کند.
وضعیت پیش نویس قرارداد فروش: یعنی کارگزار پیش نویس قرارداد را برای خریدار ارسال کرده و منتظر است تا خریدار قرارداد و پیوست انرا در دو نسخه امضا کرده و همراه با فیش واریزی به کارگزار برگرداند.
وضعیت قرارداد فروش نهایی: یعنی قرارداد با خریدار نهایی شده و آن اقلام باید در قرارداد خرید از فروشنده بیاید. فقط این وضعیت به منزله اجرایی شدن قرارداد با خریداران بوده و خریدار حق دارد منتظر تحویل کالای خریداری شده اش باشد. برای وضعیت های قبلی، خریدار نمی تواند انتظار تحویل کالا را نداشته باشد.
وضعیت پیش نویس قرارداد خرید: یعنی کارگزار پیش نویس قرارداد خرید از فروشنده را برای فروشنده ارسال کرده است و منتظر است تا فروشنده قرارداد را امضا کرده و به کارگزار برگرداند.
وضعیت قرارداد خرید نهایی: یعنی قرارداد خرید از فروشنده نهایی شده است.  این وضعیت به این مفهوم است که خریدار باید منتظر اعلام آمادگی تحویل از سوی فروشنده باشد.در این وضعیت، خریدار می بایست از فروشنده پیگیری کند که محصولی که می خواهد در چه مرحله ساخت یا تولید است و چه زمانی به او تحویل داده می شود.