اینماد

توضیحات صفحه لیست اقلام سایر نماینده های سازمان

صفحه لیست اقلام  سایر نماینده های سازمان
در این صفحه لیست اقلام سازمان های زیرمجموعه خود را که به صورت جداگانه طرف قرارداد نمایشگاه هستند را صرفا می توانید مشاهده کنید اما امکان هیچ اقدامی برای شما وجود ندارد. البته وضعیت اقلام نیز قابل مشاهده و ره گیری است. می توانید فایل اکسل اقلام را نیز دریافت کنید.

 توضیح در مورد انواع وضعیت ها :
وضعیت سبد موقت: یعنی خریدار تمایل داشته اما نهایی نکرده است. الان زمان نهایی کردن تمام شده است.
وضعیت سبد نهایی: یعنی خریدار درخواست خود را نهایی کرده و کارگزار باید پیش نویس قرارداد فروش را برای خریدار ارسال کند.
وضعیت پیش نویس قرارداد فروش: یعنی کارگزار پیش نویس قرارداد را برای خریدار ارسال کرده و منتظر است تا خریدار قرارداد و پیوست انرا در دو نسخه امضا کرده و همراه با فیش واریزی به کارگزار برگرداند.
وضعیت قرارداد فروش نهایی: یعنی قرارداد با خریدار نهایی شده و آن اقلام باید در قرارداد خرید از فروشنده بیاید.
وضعیت پیش نویس قرارداد خرید: یعنی کارگزار پیش نویس قرارداد خرید از فروشنده را برای فروشنده ارسال کرده است و منتظر است تا فروشنده قرارداد را امضا کرده و به کارگزار برگرداند.
وضعیت قرارداد خرید نهایی: یعنی قرارداد خرید از فروشنده نهایی شده است. این وضعیت به این مفهوم است که خریدار باید منتظر اعلام آمادگی تحویل از سوی فروشنده باشد.