اینماد

توضیحات صفحه افزودن به سبد خرید نماینده (صفحه لیست اقلام پیش فاکتورها)

صفحه لیست اقلام پیش فاکتورها
در این صفحه می توانید لیست اقلام درون پیش فاکتورها را مشاهده کرده و نام خریداران زیرمجموعه سازمان متبوع خود و واحد آنها را ببینید. همچنین می توانید با تیک زدن بر روی مربع های ستون اول، اقلام را به صورت دسته ای به سبد موقت خرید ارسال کنید. در صورتی که از وسایل جانبی یک محصول را نمی خواهید. امکان حذف وسایل جانبی در مرحله بعد (در صفحه سبد خرید موقت) وجود دارد. می توانید فایل اکسل کل اقلام را دریافت کنید. از سربرگ جستجو در بالا نیز می توانید بین اقلام این صفحه جستجو کنید.
در مورد وسایل جانبی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
1- وسایل جانبی بدون تجهیزات اصلی قابل خریداری نیست. برای همین در کنار این ردیف ها قابلیت انتخاب وجود ندارد. اگر تجهیز اصلی به سبد خرید موقت منتقل شود، تجهیزات جانبی آن نیز به سبد خرید موقت منتقل خواهد شد. درصد حمایت آنها، همسطح درصد حمایت محصول اصلی است لذا ممکن است یک وسیله جانبی که در زیر محصولات اصلی متفاوتی آمده باشد، میزان حمایت های آنها یکی نباشند.
2- اگر تجهیز اصلی را می خواهید اما یکی یا کل وسایل جانبی آنرا نمی خواهید، بعد از افزودن محصول اصلی به سبد خرید موقت، در صفحه سبد خرید موقت می توانید آنها را با استفاده از گزینه حذف در کنار آنها حذف کنید.
3- اگر می خواهید وسیله جانبی حذف شده برگردد ابتدا باید تجهیز اصلی را از سبد خرید موقت حذف کنید تا محصول را همراه با کل وسایل جانبی اش در صفحه لیست اقلام مشاهده کنید. سپس می توانید محصول اصلی را به سبد خرید موقت اضافه کنید در این حالت می بایست وسایل جانبی به طور کامل به سبد خرید موقت اضافه شوند. در صورتی که این اتفاق نیافتاد و وسیله جانبی حذف شده مشاهده نشد حتما کد رهگیری را با ایمیل اطلاع دهید تا بررسی شود.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
برای تغییر تعداد اقلام در یک پیش فاکتور میبایست کدرهگیری، نام و مدل محصول و تعداد فعلی و تعداد جدید را برای آدرس Info@iranlabexpo.ir ایمیل کنید.