اینماد

توضیحات صفحه لیست اقلام خریده شده خریدار

لیست اقلام خریده شده خریدار
در این صفحه می توانید لیست اقلام درون پیش فاکتورها را مشاهده کرده و نام نماینده خود را ببینید تا بتوانید پیگیری لازم را از ایشان در سازمان متبوع خود انجام دهید. همچنین وضعیت این اقلام از نظر تایید شدن توسط نماینده خریدار یا بسته شدن قرارداد و غیره را می توانید مشاهده کنید.
می توانید فایل اکسل کل اقلام را دریافت کنید و یا بین اقلام جستجو نمایید.
منظور از کلمه حمایت، حمایت معاونت علمی و فناوری است که در دو قالب کمک بلاعوض(یارانه) و تسهیلات لیزینگ (وام) ارایه می شود. لذا مشمولین تسهیلات لیزینگ (شرکت های خصوصی و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی) توجه داشته باشند که هیچ کمک بلاعوضی به آنها داده نمی شود.
توضیح در مورد انواع وضعیت ها :
وضعیت سبد موقت: یعنی سازمان خریدار تمایل موقت به خرید داشته اما هنوز نهایی نکرده است.
وضعیت سبد نهایی: یعنی خریدار درخواست خود را نهایی کرده و کارگزار باید پیش نویس قرارداد فروش را برای خریدار ارسال کند.
وضعیت پیش نویس قرارداد فروش: یعنی کارگزار پیش نویس قرارداد را برای خریدار ارسال کرده و منتظر است تا خریدار قرارداد و پیوست انرا در دو نسخه امضا کرده و همراه با فیش واریزی به کارگزار برگرداند.
وضعیت قرارداد فروش نهایی: یعنی قرارداد با خریدار نهایی شده و آن اقلام باید در قرارداد خرید از فروشنده بیاید. فقط این وضعیت به منزله اجرایی شدن قرارداد با خریداران بوده و خریدار حق دارد منتظر تحویل کالای خریداری شده اش باشد. برای وضعیت های قبلی، خریدار نمی تواند انتظار تحویل کالا را نداشته باشد.
وضعیت پیش نویس قرارداد خرید: یعنی کارگزار پیش نویس قرارداد خرید از فروشنده را برای فروشنده ارسال کرده است و منتظر است تا فروشنده قرارداد را امضا کرده و به کارگزار برگرداند.
وضعیت قرارداد خرید نهایی: یعنی قرارداد خرید از فروشنده نهایی شده است. این وضعیت به این مفهوم است که خریدار باید منتظر اعلام آمادگی تحویل از سوی فروشنده باشد.در این وضعیت، خریدار می بایست از فروشنده پیگیری کند که محصولی که می خواهد در چه مرحله ساخت یا تولید است و چه زمانی به او تحویل داده می شود.
نام نماینده خریدار در ستون مربوطه نوشته شده است در صورتی که نوشته شده بدون نماینده یعنی نیاز است تا از سازمان اصلی خود پیگیری کنید تا یک نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند.

برای تغییر تعداد اقلام در یک پیش فاکتور میبایست نماینده خریدار کدرهگیری، نام و مدل محصول و تعداد فعلی و تعداد جدید را برای آدرس Info@iranlabexpo.ir ایمیل کنید. فقط برای محصولی که قطعا در لیست خرید نهایی هست این درخواست را ارسال کنید.