اینماد

توضیحات صفحه کارگاهها

برای افزایش سطح توانمندی و مهارت های استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی، همزمان با برگزاری نمایشگاه، کارگاه های آموزشی برگزار می گردد.
برای دانشجویان و یک نفر از هر شرکت حاضر در نمایشگاه در برخی از کارگاه ها تخفیف ویژه وجود دارد که لازم است به منظور استفاده از این حمایت ها، تصویر کارت دانشجویی و یا معرفی نامه از طرف شرکت در قسمت مخصوص بارگذاری شود.

همچنین کارشناسان آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی برای ثبت نام در برخی از کارگاه ها میتوانند از اعتبار آموزشی آزمایشگاه نزد شبکه آزمایشگاهی استفاده کنند برای اطلاع از جزئیات می توانید با بخش کارگاه های نمایشگاه تماس بگیرید.

تلفن تماس بخش کارگاه های نمایشگاه:   66157306  -   66069915 -     09122350097


به منظور پیگیری ثبت نام در کارگاه ها می توانید اینجا را کلیک کنید

به اطلاع می رساند تغییراتی در برنامه کارگاه های نمایشگاه انجام شد که برنامه جدید به پیوست قابل مشاهده است
لیست جدول زمانبندی کامل کارگاه ها به همراه سرفصل آنها را می توانید به صورت یکجا از اینجا دریافت کنید.