فرم های مربوط به نمایشگاه بین المللی تهران

   مدارک مورد نیاز غرف خودساز :

غرفه سازان جهت تضمین جمع آوری و تخلیه غرفه های ساخته شده می بایست  مبلغ 20.000.000 ریال تا 100 متر مربع و از 100 متر به بالا بابت هر متر مربع مبلغ 300.000 ریال اضافه تر را بصورت نقدی به حساب اعلام شده در ذیل واریز نموده و پس از تحویل رسید آن از آقای ارفاقی تاییدیه دریافت نمایند. در صورت عدم جریمه غرفه مورد نظر پس از نمایشگاه مبلغ واریزی به حساب شرکت غرفه سازه طی معرفی نامه رسمی و اعلام اطلاعات حساب بازگردانده خواهد شد.

شماره کارت: 6219861016273541  بنام محسن اشرفیان، بانک سامان

 

نکته مهم: اعضای انجمن غرفه سازان نیازی به ارائه این ضمانت ندارند، جهت دریافت لیست اعضای انجمن اینجا را کلیک نمایید.

 

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1فـرم تعهــدنـامه حـراست (الزامی برای همه شرکت ها- شماره سالن و غرفه را خالی گذاشته شود و تا 15 روز قبل از برگزاری نمایشگاه حضوری یا پستی تحویل دبیرخانه اجرایی نمایشگاه شود)

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1 (این فرم در سربرگ شرکت پرینت گرفته شودو تمامی صفحات مهر و امضا گردد و همراه با فرم تعهدنامه حراست ارسال شود)

 

تایید کلیه مدارک غرفه سازی (مربوط به غرف خودساز با زمین خام) و صدور مجور غرفه سازی توسط مهندس ناظر نمایشگاه جناب آقای مهندس ارفاقی صورت خواهد پذیرفت، لذا غرفه سازان می‌بایست  کلیه مدارک مربوط به غرفه سازی را از طریق سامانه آنلاین اخذ مجوز ساخت غرفه به آدرس https://esbatonline.ir ارسال فرمایند.

اطلاعیه مهم: غرفه دارانی که نوع غرفه بندی آنها خودساز (زمین خام) می باشد، تنها تا ساعت 16 روز چهارشنبه 19 آذر ماه می توانند جهت اخذ مجوز اقدام نمایند. غرفه هایی که مجوز غرفه سازی را پس از این تاریخ دریافت کنند به ازای هرروز تأخیر مشمول یک میلیون ریال جریمه نقدی خواهند شد. حداکثر زمان صدور مجوز 20 آذر ماه بوده و پس از آن به هیچ عنوان مجوز غرفه سازی صادر نخواهد شد.

آقای مهندس ارفاقی : 09125509170 - 09212499858